Keyword | Keyword | Keyword | Keyword

Friday 6 December 2019
Closing Date For Olympiad Entries is

1 Sept 2019
Should you not be able to get your entries to us by this date, please contact us so that we know to expect your entries within the next two weeks or so

Annual Olympiads

2019 FORMS WILL BE AVAILABLE ON THE WEBSITE AT THE END OF JANUARY 2019.


For detailed information regarding our olympiads, click on item 6 below (2019 General information).

Items not underlined will be uploaded onto the website shortly.

South Africa - Grades 1-3 / Suid-Afrika - Graad 1-3

 1. 2019 Grade 1-3 entry form / 2019 Graad 1-3 inskrywingsvorm
 2. 2019 Cost; subjects; writing dates / 2019 Koste; vakke; skrywingsdatums
 3. 2018 Benchmark results / 2018 Hoogste punstelsel
 4. 2018 Top 20 schools / 2018 Top 20 skole
 5. 2019 Entry rules and procedures / 2019 ReŽlings aangaande inskrywings
 6. 2019 General information / 2019 Algemene inligting
 7. 2019 Letter to parents / 2019 Brief aan ouers
 8. 2019 Instructions for Olympiads / 2019 Instruksies vir olimpiades           

 South Africa - Grades 4-7 / Suid-Afrika - Graad 4-7

 South Africa - Grades 8-9 / Suid-Afrika - Graad 8-9

 Namibia - Grades 1-3 / NamibiŽ - Graad 1-3

Namibia - Grades 4-7 / NamibiŽ - Graad 4-7

 1. 2019 Grade 4-7 entry form / 2019 Graad 4-7 inskrywingsvorm
 2. 2019 Cost; subjects; writing dates / 2019 Koste; vakke; skrywingsdatums
 3. 2018 Benchmark results / 2018 Hoogste punstelsel
 4. 2018 Top 20 schools / 2018 Top 20 skole
 5. 2019 Entry rules and procedures2019 ReŽlings aangaande inskrywings
 6. 2019 General information / 2019 Algemene inligting
 7. 2019 Letter to parents / 2019 Brief aan ouers
 8. 2019 Instructions for Olympiads / 2019 Instruksies vir olimpiades

Namibia - Grades 8-9 / NamibiŽ - Graad 8-9

 1. 2019 Grade 8-9 entry form / 2019 Graad 8-9 inskrywingsvorm
 2. 2019 Cost; subjects; writing dates / 2019 Koste; vakke; skrywingsdatums
 3. 2018 Benchmark results / 2018 Hoogste punstelsel
 4. No 2018 Top 20 schools / Geen 2018 Top 20 skole
 5. 2019 Entry rules and procedures2019 ReŽlings aangaande inskrywings
 6. 2019 General information / 2019 Algemene inligting
 7. 2019 Letter to parents / 2019 Brief aan ouers
 8. 2019 Instructions for Olympiads / 2019 Instruksies vir olimpiades

Download 2019 Past Paper Order Forms / Onttrek 2019 vorige vraestelle bestelvorms

View sample papers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For For office use:-


Vakke
Koste per leerder
Aflegging van die olimpiades
Inskrywingsvorms

Suid-Afrika  Graad 4 - 7

Vakke   

 

Wiskunde 1 (HoŽr Graad)

Wiskunde 2 (Standard Graad)

Afrikaans Taal 1 (Eerste Taal)

Afrikaans Taal 2 (Tweede Taal)

English Language 1 (First Language)

English Language 2 (Second Language)

Natuurwetenskap

Sosiale Wetenskap

Kuns & Kultuur

Lewensvardigheid

Bybelkunde

Algemene Kennis

Rekenaargeletterdheid

Ekonomiese Bestuurwetenskap

IsiZulu 


Back to top

 

Koste per leerder   

 

ʼn Eenmalige R10,00 inskrywingsfooi plus R8,00 per vak.  

(ʼn Minimum totale inskrywingswaarde van R200,00 per skool word vereis.)

 


Back to top

 

Aflegging van die olimpiades   

 

Skryfdatums, Aantal Vrae en Tydsduur van 2009 Conquesta Olimpiades

2009 Suid-Afrika - Graad 4, 5, 6 & 7   

Vakke
Skryfdatums
4 Termynskole

3 Termynskole

Graad 4 
Graad 5 
Graad 6 
Graad 7 
Wiskunde 1+2

17 Aug. 2009

10 Sept. 2009

30 vrae

60 min

 50 vrae

90 min

 50 vrae

90 min

 50 vrae

90 min

Afrikaans Taal 1+2

18 Aug. 2009

11 Sept. 2009

30 vrae

60 min

50 vrae

90 min

50 vrae

90 min

50 vrae

90 min

English Language 1+2

18 Aug. 2009

11 Sept. 2009

30 vrae

60 min

50 vrae

90 min

50 vrae

90 min

50 vrae

90 min

Natuurwetenskap

19 Aug. 2009

14 Sept. 2009

30 vrae

60 min

50 vrae

90 min

50 vrae

90 min

50 vrae

90 min

Sosiale Wetenskap

20 Aug. 2009

14 Sept. 2009

30 vrae

60 min

50 vrae

90 min

50 vrae

90 min

50 vrae

90 min

Lewensvaardigheide

24 Aug. 2009

15 Sept. 2009

30 vrae

60 min

50 vrae

90 min

50 vrae

90 min

50 vrae

90 min

IsiZulu (Zoeloe)

(Baie basiese Zoeloe)

26 Aug. 2009

16 Sept. 2009

30 vrae

45 min

50 vrae

60 min

50 vrae

60 min

50 vrae

60 min

 

 


Back to top

 

Inskrywingsvorms   

 

Suid-Afrika Graad 4-7 Inskrywingsvorm (Excel Spreivel)

Suid-Afrika Graad 4-7 Volledige Inskrywingspakket (PDF)


Back to top