Mobirise

About our
Past Papers 

The sample papers...
read more

Mobirise

Oor ons vorige vraestelle

Afrikaans...
read more

Mobirise

Closing Date / Sluitingsdatum
30 July 2021

Should you not..
read more

If not ordering online, see further down for order forms / Indien nie aanlyn bestel nie sien verder ondertoe vir bestelvorms

Online Orders

SOUTH AFRICA
Cost is R25 per paper.  At the moment, the online website charges R150 handling/courier fee (R50 handling fee and R100 courier costs).  As we are now emailing our orders, we will let you have four extra papers of your choice in lieu of the extra R100 courier fee paid online.
Should you pay the online order via EFT and do not wish to have extra papers, you can pay the order less R100.
If not ordering online, see further down for order forms.
We apologize for any inconvenience.  Our website is currently being set up so that you will not pay any handling fee and you will have access to download your order immediately, as per other countries.
Until our webmaster is able to complete this task, the above process will need to be followed.
Once again, we apologize for any inconvenience.

NAMIBIA, BOTSWANA AND SWAZILAND
Order online. The cost is R25 per paper and you will have access to download your order immediately.  There will be no handling fee. 

Aanlyn bestellings

SUID-AFRIKA
Kostes is R25 per vraestel.  Huidiglik is die aanlyn webtuiste kostes R150 hanterings/koerier fooi (R50 hanteringsfooi en R100 vir koerier).
Aangesien ons nou bestellings epos, gee ons u 'n ekstra vier vraestelle van u keuse vir die R100 koerierfooi wat aanlyn betaal word.  Sou u aanlyn betaal en nie die ekstra vraestelle wil hê nie, kan u net die bestelling minus R100 betaal.
Indien nie aanlyn bestel nie sien verder ondertoe vir bestelvorms.
Ons vra omverskoning vir enige ongerief in die verband.  Ons webtuiste word huidiglik opgestel sodat u nie 'n hanteringsfooi betaal nie en direkte toegang het tot u bestelling, soos die ander lande. 
Die bogenoemde proses sal gevolg moet word tot ons webmeester die taak gefinaliseer het.
Ons vra weereens omverskoning vir enige ongerief.

NAMIBIë, BOTSWANA EN SWAZILAND
Bestel aanlyn.  Die kostes is R25 per vraestel en u kan die bestelling onmiddelik aflaai.  Daar sal geen hanteringsfooi wees nie.

2021 Order Forms / 2021 Bestelvorms

Parents / Ouers

If not ordering online, please download the correct form below, complete it and return it to us via email together with proof of payment.  Banking details are on the form.
We will email your order to you.

Parents - Gr1-3 - Past Paper Order Form
Parents - Gr4-7 - Past Paper Order Form
Parents - Gr8-9 - Past Paper Order Form
Schools - Gr1-3 - Past Paper Order Form
Schools - Gr4-7 - Past Paper Order Form
Schools - Gr8-9 - Past Paper Order Form

Schools / Skole

Indien nie aanlyn bestel word, laai asseblief die korrekte vorm hieronder af, vul dit in en epos dit terug aan ons saam met die bewys van betaling.  Bankbesonderhede is beskikbaar op ons vorm.
Ons sal die bestelling aan u epos.

Ouers - Gr1-3 - Vorige vraestelle bestelvorm
Ouers - Gr4-7 - Vorige vraestelle bestelvorm
Ouers - Gr8-9 - Vorige vraestelle bestelvorm
Skole - Gr1-3 - Vorige vraestelle bestelvorm
Skole - Gr4-7 - Vorige vraestelle bestelvorm
Skole - Gr8-9 - Vorige vraestelle bestelvorm

Mobirise

We would love to
hear from you.

Contact Us