Office Hours : 08h00 - 16h00


Mobirise

About our
Past Papers 

The sample papers...
read more

Mobirise

Oor ons vorige vraestelle

Afrikaans...
read more

Mobirise

Closing Date / Sluitingsdatum
1 November 2021

Should you not..
read more

Online Orders 

SOUTH AFRICA
Cost is R25 per paper plus R50 handling fee.
Past Papers are emailed to you.

NAMIBIA, BOTSWANA AND ESWATINI (SWAZILAND)
Order online. The cost is R25 per paper and you will have access to download your order immediately.  There will be no handling fee. 

If not ordering online, see below for order forms.

Aanlynbestellings

SUID-AFRIKA
Koste is R25 per vraestel en R50 hanteringsfooi.
Vorige vraestelle word aan u per epos versend.

NAMIBIë, BOTSWANA EN ESWATINI (SWAZILAND)
Bestel aanlyn.  Die kostes is R25 per vraestel en u kan die bestelling onmiddelik aflaai.  Daar sal geen hanteringsfooi wees nie.

Indien nie aanlyn bestel nie, sien hieronder vir bestelvorms.

2021 Order Forms / 2021 bestelvorms

Parents / Schools

If not ordering online, please download the correct form below, complete it and return it to us via email together with proof of payment.  Banking details are on the form.
We will email your order to you.

Parents - Gr1-3 - Past Paper Order Form
Parents - Gr4-7 - Past Paper Order Form
Parents - Gr8-9 - Past Paper Order Form
Schools - Gr1-3 - Past Paper Order Form
Schools - Gr4-7 - Past Paper Order Form
Schools - Gr8-9 - Past Paper Order Form

Ouers / Skole

Indien nie aanlyn bestel word nie, laai asseblief die korrekte vorm hieronder af, vul dit in en epos dit terug aan ons saam met die bewys van betaling.  Bankbesonderhede is beskikbaar op ons vorm.
Ons sal die bestelling aan u epos.

Ouers - Gr1-3 - Vorige vraestelle bestelvorm
Ouers - Gr4-7 - Vorige vraestelle bestelvorm
Ouers - Gr8-9 - Vorige vraestelle bestelvorm
Skole - Gr1-3 - Vorige vraestelle bestelvorm
Skole - Gr4-7 - Vorige vraestelle bestelvorm
Skole - Gr8-9 - Vorige vraestelle bestelvorm

Mobirise

We would love to
hear from you.

Contact Us